1

Kesalahan Sistem, Seorang Pemilih Terpaksa Golput