0

Lebih Baik Nakal Yang Lain, Daripada Pakai Narkoba